Heldere afspraken

Sinds 2016 is Sjaardema Uitvaartzorg trotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg! Wij leggen alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Transparante kostenbegroting

Wij leggen de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart

Wij garanderen een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

Bekwaam personeel

Ons personeel is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk is het verplicht dat 75% van de uitvaarten wordt verzorgd door uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen.

Klachten en klanten

Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Sjaardema Uitvaartzorg, gewoon goede uitvaartzorg.