Heldere afspraken

Sinds 2016 is Sjaardema Uitvaartzorg trotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg! Wij leggen alle gemaakte afspraken schriftelijk vast, zodat de opdrachtgever vooraf de juiste informatie over de inhoud en uitvoering van de uitvaart ontvangt. Op deze manier worden onduidelijkheden en ongenoegen achteraf voorkomen. Deze zekerheid omvat het proces vanaf het eerste (veelal telefonische) contact met de opdrachtgever tot en met het maken van afspraken over de uitvoering tijdens het regelgesprek.

Transparante kostenbegroting

Wij leggen de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen. De prijsafspraken inclusief eventuele financiële consequenties van verzekering of lidmaatschap van een uitvaartvereniging worden vastgelegd, evenals mogelijke wijzigingen in afspraken, zodat de opdrachtgever bij het ontvangen van de factuur niet voor verrassingen komt te staan.

Goede organisatie van de uitvaart

Wij garanderen een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind, ook wanneer de uitvaart aan een andere uitvaartleider of andere uitvaartonderneming wordt overgedragen. Voor elke uitvaart wordt een dossier samengesteld.

Bekwaam personeel

Ons personeel is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg. Tevens hebben zij het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) behaald. Zij kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk is het verplicht dat 75% van de uitvaarten wordt verzorgd door uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen.

Klachten en klanten

Doelmatige klachtenafhandeling

Wij hanteren een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komen we er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. Wij vragen daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever via onze nazorgconsulente. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Sjaardema Uitvaartzorg, gewoon goede uitvaartzorg.

Open chat
1
Wekom bij Sjaardema Uitvaartzorg. Kunnen wij u ergens mee helpen?