De afscheidsbijeenkomst

In de dagen voor het afscheid bespreken we de inhoud en volgorde van de plechtigheid. We proberen de uitvaart aan te sluiten bij de persoonlijkheid en het leven van de overledene met teksten, muziek, beelden en eigen inbreng. Hier maken we een draaiboek van. Wij kunnen tijdens het afscheid sprekers en muziek aankondigen, en teksten uitspreken.

Sprekers

Gemiddeld zijn er per uitvaart 3 tot 4 toespraken, welke afgewisseld worden door muziek. Iedere toespraak duurt maximaal 5 minuten. De meeste mensen vinden spreken voor een groep spannend. De emoties rondom een uitvaart komen daar nog eens bij. Maak de druk voor uzelf niet al te groot. Een gedicht voorlezen kan al veelzeggend zijn.

Ritueel spreker
Wij werken samen met Wilma van Kasteel van Benedicte; zij is naast uitvaartleider ook spreekster. Elke uitvaart is een uniek moment, een allerlaatste gelegenheid om afscheid te nemen. Emoties en tijdsdruk maken het dan vaak lastig om de juiste vorm, woorden en muziek te vinden, die het afscheid zo waardevol kunnen maken. Zij maakt samen met de nabestaanden een mooi levensverhaal en kan spreken bij de uitvaart. Indien gewenst kan zij de afscheidsplechtigheid ook een religieus karakter geven. Haar protestants-christelijke achtergrond is haar inspiratiebron, van waaruit zij dit mooie werk kan doen.

Kerkdienst
Bij een kerkdienst bespreek je samen met de voorganger, dominee of pastoor de inhoudelijke dienst en de muziek. Hij/zij zal van de dienst een liturgie maken; deze worden uitgedeeld voor de dienst begint.

MultiMedia

Muziek
Tijdens een uitvaart wordt er muziek gedraaid. Deze muziek moet tegenwoordig digitaal worden aangeleverd. Via Youtube kun je veel muziek downloaden. Gemiddeld bevat een afscheid 5 muziekstukken.

Fotopresentatie
Er wordt vaak een fotopresentatie van de overledene tijdens de uitvaart getoond. Gemiddeld worden er 100 foto’s getoond. Mochten er papieren foto’s zijn dan kunt u deze eenvoudig digitaliseren door er met uw smart-phone een foto van te maken.

Livestream
Voor dierbaren die niet aanwezig kunnen zijn bij een uitvaartdienst, kan via livestream de afscheidsdienst op eigen locatie bekeken worden. Dit kan via een computer, telefoon of tablet in eigen huis, ook als dit buiten Nederland is.

Fotograaf

Afscheidsfotografie; een mooie manier om herinneringen vast te houden. Wie het meegemaakt heeft weet het. Wie het voor het eerst doet gaat het merken. Het regelen van een afscheid is heel veel werk. Bovendien ben je overmand door emoties. Daardoor wordt veel vergeten, je leeft in een roes. Pas als alles tot stilstand komt en het rumoer is verdwenen, is er tijd om te reflecteren. Tijd om terug te kijken en stil te staan bij het verlies. Dan is het goed dat er foto’s gemaakt zijn.

Fotoalbum
Rouw werkt voor iedereen anders. Iedereen heeft zijn eigen vragen en zijn eigen verdriet. Een fotoalbum van het afscheid helpt als er vragen komen. Foto’s van omhelzingen, de liefde en de steun die je ontvangt. Foto’s van het afscheid dat jullie samen hebben gecreëerd helpen om het verlies een plekje te geven. Je kunt het gemakkelijk laten zien, het delen.

Catering

Sjaardema Uitvaartzorg, gewoon goede uitvaartzorg.