Het gewone sterven

De meeste Nederlanders die als gevolg van een (langdurende) ziekte overlijden, overlijden op een ‘gewone’, natuurlijke manier. Het is de meest voorkomende doodsoorzaak.

In het algemeen gesproken krijgen stervenden tegen het einde steeds meer klachten. Dat kunnen oude klachten zijn – gevolgen van de ziekte – die zich nu heviger manifesteren, maar het kunnen ook nieuwe verschijnselen zijn. Veelvoorkomende klachten in de laatste levensfase zijn: pijn, vermoeidheid, benauwdheid, onrust/verwardheid (delier), verstopping van de darmen (obstipatie) en misselijkheid/braken.

Uiteindelijk stoppen alle lichaamsfuncties: de ademhaling komt tot stilstand, het hart houdt op met kloppen, het bloed stroomt niet langer. De dood is ingetreden.

Het gewone sterven

De meeste Nederlanders die als gevolg van een (langdurende) ziekte overlijden, overlijden op een ‘gewone’, natuurlijke manier. Het is de meest voorkomende doodsoorzaak.

In het algemeen gesproken krijgen stervenden tegen het einde steeds meer klachten. Dat kunnen oude klachten zijn – gevolgen van de ziekte – die zich nu heviger manifesteren, maar het kunnen ook nieuwe verschijnselen zijn.

Palliatieve sedatie

Als je nog maar één tot twee weken te leven hebt en erg veel last hebt van klachten zoals pijn, benauwdheid en onrust, kan de arts palliatieve sedatie toepassen. Je krijgt dan medicijnen die je bewustzijn verlagen. Afhankelijk van de dosering die nodig is om de klachten te verlichten, wordt je soezerig, slaperig of val je in een soort slaap waaruit je meestal niet meer vanzelf ontwaakt. Ben je niet in diepe slaap, dan kun je nog met je naasten praten.

De arts mag palliatieve sedatie alleen toepassen als het niet lukt om de klachten op een andere manier te verminderen. Of als behandeling van de klachten onaanvaardbare bijwerkingen zou geven.

Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van klachten. Palliatieve sedatie versnelt het sterven niet. Het sterven blijft een gevolg van de ziekte. Palliatieve sedatie is dus iets anders dan euthanasie.

Euthanasie

Bij euthanasie als doodsoorzaak dient een arts dodelijke middelen toe. De zieke sterft er vrijwel onmiddellijk door. Euthanasie komt tegenwoordig voor bij zo’n 4% van de sterfbedden; een ruime verdubbeling in vergelijking met bij voorbeeld 2009. Nederland is één van de weinige landen ter wereld waarin een arts door middel van euthanasie het leven van een zieke straffeloos mag beëindigen

Het is niet nodig om een euthanasieverklaring bij de notaris vast te leggen. Wat wel verstandig is, is om met enige regelmaat met uw huisarts over de euthanasieverklaring te praten, zodat hij of zij weet dat u er nog steeds achter staat. Ook om er met kinderen en andere naasten over te praten.

Op de site van thuisarts.nl staat hoe een euthanasie stapsgewijs uitgevoerd wordt.

(Zelf)doding

Bij zelfdoding of dood door geweld is sprake van een niet-natuurlijke doodsoorzaak en wordt de politie ingeschakeld. Na een eerste bezoek door dienstdoende agenten stelt de recherche een onderzoek in. ‘In het belang van het onderzoek’ is het vaak nodig persoonlijke vragen te stellen en te zoeken naar bewijsmateriaal.

Na zelfdoding wordt de bemoeienis van politie en justitie meestal vrij snel afgerond. Als de overledene een brief of andere aanwijzingen heeft achtergelaten krijgt u die over het algemeen weer snel terug van de politie. In het geval van een geweldsdelict geeft de officier van justitie het lichaam meestal pas na enige tijd vrij, maar het onderzoek gaat daarna door. Onder die omstandigheden zul je als nabestaande nauwelijks in staat zijn het verlies te verwerken.

Ongeval of ongeluk

Een niet-natuurlijk overlijden als doodsoorzaak is een (onge)val. In 2018 overleden per dag gemiddeld 13 mensen door een ongelukkige val. Het zijn met name ouderen die overlijden door een val. Jaarlijks gaat het om 4.628. Aan een ongeval stierven in 2018 736 mensen. Ook stierven er 196 mensen aan vergiftiging en 112 mensen aan verdrinking.

Wanneer een dierbare plotseling overlijdt door een ongeluk, voel je je als nabestaande vaak overvallen. Je hebt je niet kunnen voorbereiden op het verlies, je hebt geen afscheid kunnen nemen. Al je toekomstplannen vallen ineens in duigen. In één klap is alles anders. Het kan een tijd duren voordat werkelijk tot je doordringt dat die ander er niet meer is en nooit meer terugkomt. Een plotselinge dood kan ook vragen oproepen, omdat er nog zoveel losse eindjes zijn. Dat iemand zomaar uit het leven is weggerukt, kan ook maken dat je bang bent nog een dierbare aan de dood te verliezen. Het kan immers zo maar gebeuren, zo is gebleken.

Sjaardema Uitvaartzorg, gewoon goede uitvaartzorg.

Open chat
1
Wekom bij Sjaardema Uitvaartzorg. Kunnen wij u ergens mee helpen?