dhr. Haverkamp

Edwert heeft het, net als vijf jaar geleden, uit de kunst gedaan. Ook toen waren we erg over Edwert te spreken.