dhr. Hagen

De persoonlijke betrokkenheid en het veelvuldige contact in de voorbereiding en uitvoering van de crematie.