Huisarts bellen

Een arts moet na het overlijden officieel de dood vaststellen. Dat is zo bij de wet bepaald. Daarom altijd eerst huisarts bellen.

  • Bij een overlijden thuis: bel de huisarts van de overledene. Hij of zij zal dan de dood vaststellen.
  • Bij een overlijden in het ziekenhuis of verpleeghuis: de behandelend arts zal de dood vaststellen.

Verklaring van overlijden

De arts geeft een schriftelijke verklaring van overlijden af. Deze verklaring van Overlijden is onder andere nodig om van de gemeente een verlof tot begraving of tot crematie te verkrijgen.

  • Bij overlijden op reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
  • Bij overlijden na een ongeluk: bel ook de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon.

Sjaardema Uitvaartzorg bellen

Sjaardema Uitvaartzorg kan pas in actie komen op het moment dat het overlijden door een arts is vastgesteld.

huisarts bellen

Sjaardema Uitvaartzorg, gewoon goede uitvaartzorg.

© Copyright – Sjaardema Uitvaartzorg