Huisarts bellen

Een arts moet na het overlijden officieel de dood vaststellen. Dat is zo bij de wet bepaald. Daarom altijd eerst huisarts bellen.

  • Bij een overlijden thuis: bel de huisarts van de overledene. Hij of zij zal dan de dood vaststellen.
  • Bij een overlijden in het ziekenhuis of verpleeghuis: de behandelend arts zal de dood vaststellen.

Verklaring van overlijden

Als iemand is overleden, wordt die persoon geschouwd door een arts. Die arts kijkt alleen of sprake is van een natuurlijke dood of een niet-natuurlijke dood.

Natuurlijke dood
Als de behandelend arts of de gemeentelijke lijkschouwer van mening is dat er sprake is van een natuurlijke dood, dan vult die een ‘Verklaring van overlijden‘ is. Daar staat alleen in wie overleden is en hoe laat. De doodsoorzaak wordt niet vermeld. Deze verklaring van Overlijden is onder andere nodig om van de gemeente een verlof tot begraving of tot crematie te verkrijgen. Daarnaast vult de arts een tweede formulier in voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dat formulier wordt ingevuld dat iemand (man/vrouw en leeftijd) is overleden en wat de doodsoorzaak is. Maar de naam wordt niet genoemd. Beide formulieren geven wij aan de gemeente wanneer wij aangifte van overlijden doen.

Niet-natuurlijke dood
Als sprake is van een niet-natuurlijke dood, zoals een ongeval of een misdrijf moet de overledene worden geschouwd door een gemeentelijke lijkschouwer. Het schouwrapport, of een rapport van een sectie, valt onder het medisch geheim.

Sjaardema Uitvaartzorg bellen

Sjaardema Uitvaartzorg kan pas in actie komen op het moment dat het overlijden door een arts is vastgesteld. Ga naar eerste zorg van de overledene voor de volgende stappen.

huisarts bellen

Sjaardema Uitvaartzorg, gewoon goede uitvaartzorg.

© Copyright – Sjaardema Uitvaartzorg

Open chat
1
Wekom bij Sjaardema Uitvaartzorg. Kunnen wij u ergens mee helpen?