Eenvoudige crematie

Een eenvoudige crematie is een crematie zonder plechtigheid in de aula in het crematorium en zonder aanwezigheid van de familie. De overledene wordt door Uitvaartzorg Sjaardema opgehaald en naar het crematorium gebracht. De nabestaanden gaan wel mee naar het crematorium en kunnen daar afscheid nemen. 

Ons uurtarief is € 80,00 per uur. De werkzaamheden bestaan uit het aannemen en uitvoeren van de uitvaart inclusief het verzorgen van alle wettelijke formaliteiten en inclusief auto- en telefoonkosten. Gemiddeld besteden wij 15 uur aan een uitvaart.

Specificatie kosten

€ 1200,00    Uitvaartleider
€   620,00    Laatste verzorging en kleden van de overledene en overbrengen naar een uitvaartcentrum
€    595,00   Gebruik uitvaartcentrum
€   295,00    Rouwauto op de dag van de uitvaart

Kosten derden

€    12,80     Akte van Overlijden
€ 700,00    Crematorium naar keuze ondernemer

Mogelijke bijkomende kosten

€ 150,00    Mortuariumkosten in geval van overlijden in ziekenhuis (naar schatting)
€   45,00    Toeslag werkzaamheden buiten kantooruren per werknemer

Deze begroting is opgemaakt met alle beschikbare informatie en is gebaseerd op prijspeil 2016. De begroting is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

€ 3395,00